Μεγάλη Πέμπτη: Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο αίρων τις αμαρτίες του κόσμου

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας…

Μεταξύ των περικοπών του 5ου και του 6ου Ευαγγελίου, τα φώτα στις εκκλησιές σβήνουν και οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα. Από μία από τις πλάγιες πύλες του Ιερού βγαίνουν ιερείς, κρατώντας στα χέρια τους το Σταυρό και το άχραντο Σώμα του Ιησού. Η λιτανεία ξεκινά σε περιβάλλον άκρατης κατάνυξης. Στην απόλυτη ησυχία ακούγεται μόνο το αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…».

Είναι η κορύφωση του Θείου Πάθους. Ο Ιησούς Χριστός καρφώνεται στο Σταυρό, αίροντας τις αμαρτίες του κόσμου. Η θυσία του Θεού για να σώσει τα παιδιά Του με τον πόνο Του και το ίδιο Του το αίμα.

Ο Όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής ψάλλεται το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης και περιλαμβάνει την ανάγνωση δώδεκα Ευαγγελίων, δηλαδή περικοπές από τα Ευαγγέλια του Ιωάννη και του Ματθαίου.

συνέχεια στο pontos-news.gr

Μεγάλη Πέμπτη: Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο αίρων τις αμαρτίες του κόσμου