ΟΑΕΔ: Σε ισχύ η διαδικασία για το εποχικό επίδομα

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του εποχικού επιδόματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για το έτος 2019.
Το ειδικό εποχικό επίδομα καταβάλλεται κάθε χρόνο από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, με την προϋπόθεση οι εργαζόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του επιδόματος (δηλαδή το 2018).Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελμάτων :
Οικοδόμου
Λατόμου
Ασβεστοποιού
Πλινθοποιού
Αγγειοπλάστη
Δασεργάτη
Ρητινοσυλέκτη
Καπνεργάτη
Μουσικού, μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου
Υποδηματεργάτη
Μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Χειριστή εκσκαπτικών – ανυψωτικών
Οδοποιητικών έργων
Γεωτρητικών μηχανημάτων
Ηθοποιού
Τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης
Χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου
Ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου
Ταμία κινηματογράφου και θεάτρου
Μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.
Το ύψος του επιδόματος για τους παραπάνω επαγγελματικούς κλάδους ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης συγκαταλέγονται στους δικαιούχους, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, το επίδομα αυτό δικαιούνται και συνταξιούχοι που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος δηλαδή κάτω από το ποσό των 495,75 ευρώ.

ΟΑΕΔ: Σε ισχύ η διαδικασία για το εποχικό επίδομα

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |