Διαγράμμιση σε 300 περίπου χιλιόμετρα του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση
για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών

Με 41.000 Kg λευκού και κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 13.000 Kg υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων («χάντρα»), προμηθεύεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού 149.752,50 € ευρώ (με ΦΠΑ), μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.
«Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που εντάσσεται στις παρεμβάσεις της αιρετής Περιφέρειας, για την οδική ασφάλεια και την καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός.
Τα συγκεκριμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τη διαγράμμιση των οδών του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, που βρίσκεται στην αρμοδιότητά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και θα πραγματοποιηθεί με τα μηχανήματα της.
Η προς προμήθεια ποσότητα υλικών καλύπτει τη διαγράμμιση περίπου 300 Km οδών. Το έργο υλοποιείται με πόρους ΚΑΠ.

Διαγράμμιση σε 300 περίπου χιλιόμετρα του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας

Θεσσαλία, Πρώτο Θέμα |