25/10 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΘ

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ της ΕΠΣ Θεσσαλίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της ενώσεως συγκαλείται τακτική γενική συνέλευση για την 25.10.2019 ημέρα παρασκευή και ωρα 18.00 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ιδια ημέρα και τύπο και ωρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης : εκλογή γραμματέων γενικής συνέλευσης, επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών, επικύρωση πρακτικών γενικές συνελεύσεις ΕΠΣΘ και έγκρισης προϋπολογισμού ΕΠΣΘ έτους 2020

25/10 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΘ

Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο |