Ενισχύονται τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τσιγγάνους σε Φάρσαλα και Σοφάδες

Με το ποσό των 125.727,91 ευρώ ενισχύονται τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ) για Τσιγγάνους σε Σοφάδες και Φάρσαλα μετά από έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι δύο συμβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση των εν λόγω Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε Σοφάδες και Φάρσαλα για τη δημιουργία Μονάδων Ιατροκοινωνικού Κέντρου για Τσιγγάνους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε: «Στόχος των κέντρων αυτών είναι η λειτουργία δομών, που παρέχουν ιατροκοινωνική φροντίδα, προωθούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κοινωνική προστασία των τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Μέσω της ενέργειας αυτής αλλά και μέσω των υπόλοιπων έργων υποδομής, που υλοποιούμε με πόρους του ΕΣΠΑ για περιοχές που κατοικούν τσιγγάνοι, η αιρετή Περιφέρεια στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας των συνανθρώπων μας αλλά και στην καλυτέρευση της καθημερινότητάς τους».

Οι παραπάνω ενισχύσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια της ενέργειας «Προάσπιση-Προαγωγή Υγείας και Κοινωνική Ενσωμάτωση Ελλήνων Τσιγγάνων» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Ενισχύονται τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τσιγγάνους σε Φάρσαλα και Σοφάδες

Θεσσαλία |