Ενημέρωση για αποτελέσματα ελέγχου νερού σε σχολεία

 

Συνεχίζονται από τη ΔΕΥΑΜΒ οι αναλύσεις νερού στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βόλου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα αυτά, όπου γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ και των εσωτερικών δικτύων των σχολικών μονάδων.

ydrometriseis

Όσο αφορά τα εσωτερικά δίκτυα των σχολικών μονάδων εκτελούνται οι απαραίτητες ενέργειες (εφόσον απαιτείται) είτε αποκατάστασης του προβλήματος είτε περαιτέρω ενημέρωσης αρμοδίως.
Όσο αφορά το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ στα σημεία όπου παρουσιάζεται υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Fe, η υπηρεσία προβαίνει στην αντικατάσταση της παροχής και στα όποια απαραίτητα έργα.

Ασφαλή δίκτυα σχολείων

Κατάλογος σχολικών συγκροτημάτων των οποίων τα εσωτερικά δίκτυα ελέγχτηκαν την 11η Νοεμβρίου 2014, βρέθηκαν ασφαλή σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 με τις τροποποιήσεις της και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, και συνεπώς είναι κατάλληλα προς χρήση από τους μαθητές

ydrometriseis 2

Ενημέρωση για αποτελέσματα ελέγχου νερού σε σχολεία