Δεν θα τιμωρούνται με φυλάκιση οι καταληψίες σχολείων

Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας καταργείται ο νόμος 2811 με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο “Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” (Α΄ 272).

Η εν λόγω Πράξη ανέφερε ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 του Συντάγματος, την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να λειτουργήσουν κανονικά τα δημόσια σχολεία, των οποίων η λειτουργία παρεμποδίζεται παράνομα λόγω απρόβλεπτων καταλήψεων σχολικών κτιρίων. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε:

Άρθρο μονό

Όποιος καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Συγκεκριμένα η ρύθμιση αναφέρει τα ακόλουθα:

Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62), με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο “Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” (Α΄ 272), καταργείται.

 

ΠΗΓΗ: news.gr

Δεν θα τιμωρούνται με φυλάκιση οι καταληψίες σχολείων

Ελλάδα, Πρώτο Θέμα |