Ανακοίνωση για τις ενεργειακές καλλιέργειες

Θέμα: Ενεργειακές καλλιέργειες.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες με ενεργειακές καλλιέργειες ότι θα πρέπει έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 (αντί τις 15 Μαΐου) να καταθέσουν τις υπογραφείσες συμβάσεις με τους μεταποιητές στην έδρα της Υπηρεσίας μας προς θεώρηση και απόδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου (αριθμός σύμβασης).

Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και συμπίπτει με αυτή της κατάθεσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Ο.Σ) όπου και δηλώνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών (Υ.Α 1242/52354).

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής

Δρ Νικόλαος Λιάνος
Γεωπόνος

Ανακοίνωση για τις ενεργειακές καλλιέργειες

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |