Γενική Συνέλευση στο ΝΟΒΑ

 

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΝΟΒΑ στις 26 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα: Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες που ελήφθη προσκαλούνται τα τακτικά οικονομικά μέλη του Ομίλου , σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του καταστατικού σε Γενική Συνέλευση του πρώτου έτους της θητείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα του κέντρου RADA του Ομίλου μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 18:00.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Διοικητικός Απολογισμός του πρώτου έτους
3. Οικονομικός Απολογισμός του ιδίου έτους.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
6.Προϋπολογισμός 2015.
7.Διάφορα Θέματα.

Γενική Συνέλευση στο ΝΟΒΑ

Αθλητισμός, Άλλα αθλήματα |