Αποφάσεις του Συμβουλίου κρίσεων του Γ.Ν.Βόλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1. ΚΡΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο κρίσεων του Γ.Ν.Βόλου ολοκλήρωσε με ομόφωνη απόφαση δύο ακόμη κρίσεις ιατρών ΕΣΥ για το Γ.Ν. Βόλου.Πρόκειται για μία (1) θέση Επιμ.Β΄ Αιματολογίας και μία (1) θέση Επιμ.Β΄ Οφθαλμολογίας.
Οι φάκελλοι για τους διορισμούς αυτούς εστάλησαν αμέσως στο Υπουργείο Υγείας.
Έτσι πλέον, με τις 2 αυτές κρίσεις ο συνολικός αριθμός μονίμων ιατρών που πρόκειται να διοριστούν στο Γ.Ν.Βόλου ανέρχεται σε 19 .

2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Βόλου, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του την πρωτοβουλία δημιουργίας Παιδικού Σταθμού για τα παιδιά των εργαζομένων στο Νοσοκομείο.
Η απόφαση έρχεται να απαντήσει σε διαχρονικό και πάγιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων.
Για το σκοπό αυτό συστάθηκε τριμελής επιτροπή εκπόνησης τεχνικής και οικονομικής μελέτης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.
Επικεφαλής της Επιτροπής ορίστηκε ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου κ.Γρηγόρης Κουμπαρέλος , ενώ το Δ.Σ. όρισε τα μέλη του κ.κ. Γ.Χρηστάκη και Ε.Γραμμένο ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση του έργου.

Αποφάσεις του Συμβουλίου κρίσεων του Γ.Ν.Βόλου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |