Μετατόπιση των κάδων μετά το πλύσιμο

Από την Διεύθυνση Καθαριότητας εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση:

Κατά την διαδικασία πλυσίματος των κάδων κατ΄ ανάγκη γίνεται μετατόπιση τους κατά μία θέση. Μετά τον καθαρισμό του κάδου από το απορριμματοφόρο, ακολουθεί το πλυντήριο, το οποίο φορτώνει τον κάδο και τον πλένει καθ΄ οδόν προς την επόμενη θέση. Εκεί τον αφήνει καθαρό και παραλαμβάνει για πλύσιμο τον επόμενο, ο οποίος επίσης μετακινείται πλενόμενος στην επόμενη θέση και ούτω καθεξής. Ζητάται λοιπόν η κατανόηση των δημοτών για την αλλαγή αυτή των κάδων, καθώς άνευ, αυτής, είναι αδύνατον να πλυθούν όλοι.

Μετατόπιση των κάδων μετά το πλύσιμο

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |