Ο Περ.Λασκαράκης νέος πρόεδρος της ΕΠΣΘ…

Ο Περικλής Λασκαράκης ειναι ο νεος πρόεδρος της ΕΠΣΘ στην ηγεσία  της οποίας τα τελευταία 40 χρόνια έχουν εκλεγεί οι Τσιριγγάκης,Μπαμπαλίκης,Παπαγιάννης,Μπατζιάκας …Μετα τις εκλογές που έγιναν απο την διοίκηση πρωτοδικείου υπο τον κ. Μουλά και με βάση το καταστατικό της ΕΠΣ Θεσσαλίας, συνήλθε το νέο ΔΣ και σε μυστική ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
Πρόεδρος ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Περικλής του Στυλιανού
Α’ Αντιπρόεδρος ΒΕΛΑΝΗΣ Δημήτριος του Ευαγγέλου
Β’ Αντιπρόεδρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστος του Νικολάου
Γεν. Γραμματέας ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Μιλτιάδης του Κων/νου
Ταμίας ΦΡΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος του Στυλιανού
Αναπλ.Γραμματέας ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ Βασίλειος του Χρήστου
Αναπλ.Ταμίας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Κων/νου
Μέλος ΛΙΛΟΣ Αθανάσιος του Αλκιβιάδη
“         ΚΛΟΝΤΖΑΣ Ιωάννης- Δημήτριος του Γερασίμου
“          ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Δημήτριος του Αποστόλου
“          ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Παντελής του Παναγιώτη
Επίσης εξελέγησαν οι Πρόεδροι των Επιτροπών :
Επιτροπή Πρωταθλήματος:Πρόεδρος : Λαμπρογιώργος Δημήτρης
Πειθαρχική Επιτροπή:Πρόεδρος : Βλαχάβα Αικατερίνη
Επιτροπή Μικτών ΟμάδωνΠρόεδρος : Λίλλος Αθανάσιος
Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας Πρόεδρος : Καλόγηρος Μιλτιάδης
Επιτροπή Γηπέδων :Πρόεδρος : Αγγελόπουλος Αθανάσιος
Επιτροπή Ακαδημιών:Πρόεδρος : Παπαεμμανουηλίδης Παντελής
Επιτροπή Προμηθειών:Πρόεδρος : Φραντζης Δημήτριος
Επιτροπή Πρόληψης Βίας:Πρόεδρος : Οικονόμου Χρήστος
Τεχνική Επιτροπή:Πρόεδρος : Λαμπρογιώργος Δημήτρης
Εκτελεστική Γραμματεία
Πρόεδρος : Λασκαράκης Περικλής
Μέλη : Βελάνης Δημήτριος
Οικονόμου Χρήστος
Καλόγηρος Μιλτιάδης
Φραντζης Δημήτριος
Εξελεγκτική Επιτροπή
Δεληβασίλης Ευάγγελος
Καρακίτσος Δημήτριος
Δεληγιάννης Σωτήριος

Ο Περ.Λασκαράκης νέος πρόεδρος της ΕΠΣΘ…