Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Μαγνησίας για την έκδοση ή ανανέωση ταυτοτήτων

 

καλεί όλους τους προπονητές που δεν ανανέωσαν την ταυτότητα τους ή δεν έχουν εκδώσει ταυτότητα τριετίας να το πράξουν σύντομα, διότι θα χάσουν το δίπλωμα τους.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο κανονισμός ισχύει για όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου όλης της χώρας και όλων των Συνδέσμων του κλάδου στην επικράτεια, οι οποίοι θα πρέπει να παραλάβουν τη νέα ταυτότητα τριετίας της ΕΠΟ. Οι προπονητές που δε θα έχουν ταυτότητα σε ισχύ δε θα μπορούν να λάβουν μέρος σε κανένα αναθεωρητικό σεμινάριο, και συνεπώς θα χάνουν το δίπλωμα και την ιδιότητα του προπονητή και δε θα είναι δυνατό να εργαστούν σε κανένα σύλλογο.

-Η προθεσμία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην οικεία Ε.Π.Σ. λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2016.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός. Οι προπονητές που δεν θα προχωρήσουν στην έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών θα διαγράφονται από τα μητρώα της Ε.Π.Ο.

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Μαγνησίας για την έκδοση ή ανανέωση ταυτοτήτων