Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  στην ΕΜΔΥΔΑΣ Μαγνησίας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΜΔΥΔΑΣ Μαγνησίας

Σε Σώμα συγκροτήθηκε την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Μαγνησίας, μετά την διεξαγωγή των πρόσφατων αρχαιρεσιών.

Ειδικότερα εκλέχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Αναστασίου
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Χριστοδούλου
Γραμματέας: Ιωάννης Αρέθας
Ταμίας: Μαρίνα Ψιμοπούλου
Αναπλ. Γραμματέας: Βάϊα Γεωργαλά

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΜΔΥΔΑΣ Μαγνησίας