Κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων από την ΠΕΜΣ στην προσπάθεια πάταξης του παράνομου εμπορίου

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για την πάταξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, συνεπικουρούμενα από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους στις 27-1-2016 σε Λαϊκή Αγορά οπωρολαχανικών του Δήμου Βόλου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών και σε τέσσερις (4) περιπτώσεις, το εν λόγω Κλιμάκιο Ελέγχου διενήργησε κατάσχεση – καταστροφή πληθώρας προϊόντων (δερμάτινα είδη, γυαλιά, αναπτήρες, ομπρέλες, μπαταρίες, φακούς κ.λ.π.), με τη διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα καταστράφηκαν με απόρριψή τους σε φορτηγό – απορριμματοφόρο, το οποίο διέθεσε για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου και συνέδραμε το κλιμάκιο καθ΄ όλη τη διάρκεια των ελέγχων.

Στη μία (1) εκ των τεσσάρων (4) περιπτώσεων (στις υπόλοιπες τρεις οι κάτοχοι των κατασχεθέντων – καταστραφέντων προϊόντων τα είχαν εγκαταλείψει σε σημεία εντός και παραπλεύρως της εν λόγω Λαϊκής Αγοράς), επιβλήθηκε στον παραβάτη επί τόπου, με σχετική Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης, το προβλεπόμενο από την κείμενη Νομοθεσία διοικητικό πρόστιμο των 5.000€, για έλλειψη άδειας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χρυσή Σουίπα

Κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων από την ΠΕΜΣ στην προσπάθεια πάταξης του παράνομου εμπορίου