ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου)

 

ΘΕΜΑ: “Αποστολή περίληψη διακήρυξης δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού «Μίσθωση Σχολικού Κυλικείου του 1ου & 2ου Δημοτικών Σχολείων Ν. Ιωνίας, δημοσίευση”

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Βόλος, 20/1/2016
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ: 20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 1ου & 2ου Δημοτικών Σχολείων Ν. Ιωνίας (Μαιάνδρου 36 και Λ. Ειρήνης 134) για έξι χρόνια.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου (Αρ. Ζάχου – Επτά Πλατανίων, κτίριο Μουρτζούκου ) στις 1/3/2016, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 πμ έως 10:45 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών) και από 10:45 πμ έως 11:00 πμ (ώρα ανοίγματος προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί στις 22/3/2016, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 πμ έως 10:45 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών) και από 10:45 πμ έως 11:00 πμ (ώρα ανοίγματος προσφορών).

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (ΤΗΛ: 24210-28517) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://www.volos.gr.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

                                                                               ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου)