Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣΘ – 13 και 14 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΣΘ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΘ 2015-2016

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

A epsth 13-14 Fev 16

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΘ 2015-2016

B epsth 13-14 Fev 16

Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣΘ – 13 και 14 Φεβρουαρίου 2016