Γ.Σ.Αλμυρού: Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(απόφαση Δ. Σ. 4-08/02/2016 Πρακτικό αριθ, 02/2016)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΛΜΥΡΟΥ, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 9 του καταστατικού), η οποία θα γίνει στην ΑΙΘΟΥΣΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αλμυρό, την Τετάρτη 24/02/2016 και ώρα 19.00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την ίδια ημέρα και ώρα 20.00 , στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως, και η οποία θα θεωρηθεί σε ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρο 8 του Καταστατικού)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ

1) Ενημέρωση για την οικονομική πορεία του Συλλόγου
2) Στήριξη τοπικών φορέων και δημοτών προς το Σύλλογο
3) Διάφορα θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                      Ο Γενικός Γραμματέας

Δήμος Περπερίδης                           Δημήτριος Βελάνης

Γ.Σ.Αλμυρού: Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση