Αναγκαίος ο προ-αθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αναγκαίος ο προ-αθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

Είναι δεδομένο ότι η καθημερινή άσκηση επιδρά θετικά στο καρδιαγγειακό σύστημα και έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη, τη δυσλιπιδαιμία, την παχυσαρκία κλπ. επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη υγεία.

Αρκετές φορές, όμως, κάποιος αιφνίδιος θάνατος κατά την άθληση αναδεικνύει την αναγκαιότητα του προ-αθλητικού ελέγχου, ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά όπου ερασιτέχνες αθλητές μετά από κάποια έντονη αθλητική δραστηριότητα αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής καρδιακή επιπλοκή.
Ο προ-αθλητικός έλεγχος είναι σημαντικός και επιβεβλημένος, γιατί μπορεί να αποφευχθεί ένας αιφνίδιος θάνατος- σπάνιο βέβαια φαινόμενο- έχει ιδιαίτερη προληπτική αξία, καθώς ενδέχεται να διαγνωστούν κάποια παθολογικά ευρήματα που απαιτούν ή τη διακοπή της έντονης αθλητικής δραστηριότητας ή τον αποκλεισμό κάποιων μορφών άσκησης. Σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, το 60% των αιφνιδίων θανάτων οφείλεται συνολικά σε κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα και γι’ αυτό το λόγο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, όταν τυχόν γίνεται διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου, να ελέγχονται και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του ασθενούς.
Επομένως, ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος για εκείνους που αθλούνται ή σκοπεύουν να αθληθούν είναι επιβεβλημένος με λήψη ενός καλού οικογενειακού-ατομικού ιστορικού του αθλητή, κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα καταρχήν.
Καλό επίσης είναι να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από ιατρούς με εξειδικευμένες γνώσεις.
Επίσης -σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα αθλητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν, καλό είναι οι γονείς να μην αμελούν έναν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο για τα παιδιά τους.

Στέφανος Γρ. Φούσας, Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, MD, FESC, FACC

Αναγκαίος ο προ-αθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

Υγεία |