Παρατηρήσεις της ΟΕΒΕΜ προς τους Βουλευτές όλων των κομμάτων της Μαγνησίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Μαγνησίας μετά από σειρά παραπόνων που δέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιου αποστέλλει τις ακόλουθες παρατηρήσεις προς τους Βουλευτές όλων των κομμάτων της περιοχής μας, με την υποσημείωση να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και να δοθούν άμεσες λύσεις στις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Τα παράπονα αφορούν στο ζήτημα των προμηθειών των τραπεζικών συναλλαγών, τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή πορεία των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων σε μια περίοδο πολύ σημαντικών οικονομικών και άλλων προβλημάτων.

Ειδικότερα τα προβλήματα εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

• Τα ποσοστά προμήθειας για τις συναλλαγές μέσω POS και καρτών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, υψηλότερα από τις άλλες χώρες της ΕΕ (άνω του 2,0% επί του τζίρου).
• Η εξίσωση του ποσοστιαίου συντελεστή προμήθειας για τη χρήση πιστωτικής, προπληρωμένης και χρεωστικής κάρτας οδηγεί σε μη αποτελεσματικές οικονομικές επιλογές για τους καταναλωτές και σε υψηλά κόστη για τις επιχειρήσεις.
• Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προμήθεια τερματικών μηχανημάτων POS λόγω της καταχώρισης τους στον Τειρεσία. Η επαναφορά των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα χωρίς να υπάρχει η άμεση συνέπεια της κατάσχεσης ή της ταμπέλας του «κακοπληρωτή» είναι προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας. Θα πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση για εφαρμογή ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού (από δημόσιο και τράπεζες) συνδεδεμένου με τα τερματικά μηχανήματα και τις φορολογικές αρχές.
• Από την πλευρά των καταναλωτών, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος συνδρομής και το επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση πιστωτικών καρτών, ενώ θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κόστος για χρήση χρεωστικών καρτών. Για τις συναλλαγές στα καταστήματα, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι χρεώσεις μεταφοράς πιστώσεων.
• Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για πληρωμές αγαθών δημόσιου ενδιαφέροντος (ΔΕΚΟ, λογαριασμοί, κλπ) αλλά και οι συναλλαγές με τρίτους δε θα πρέπει να επιβαρύνονται με επιπρόσθετες χρεώσεις. Είναι προς το όφελος όλων των θεσμικών παραγόντων (φορολογικές αρχές, τραπεζικό σύστημα, επιχειρήσεις, νοικοκυριά) η διατήρηση των χρημάτων εντός των τραπεζικού συστήματος.

oevem d

Παρατηρήσεις της ΟΕΒΕΜ προς τους Βουλευτές όλων των κομμάτων της Μαγνησίας