Δήμος Βόλου: Ψήφισμα για την υποδοχή των προσφύγων στον Βόλο

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ


Το μεγάλο προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο απασχολεί την πατρίδα μας, πολύ σύντομα θα απασχολήσει και την πόλη μας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζομε την διάσταση, την οποία θα λάβει, διότι κανείς με σιγουριά δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή του στους επόμενους μήνες.

Η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον χώρα υποδοχής προσφύγων από διάφορες χώρες, οι οποίοι εισρέουν από την γείτονα Τουρκία. Η μεταχείριση, την οποία υφίστανται από τους Τούρκους δουλεμπόρους, η απώλεια χιλιάδων αθώων ζωών στο Αιγαίο και η απάνθρωπη υποδοχή, την οποία έχουν στις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί μελανή κηλίδα για τον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η πόλη του Βόλου επελέγη για την δημιουργία χώρων υποδοχής προσφύγων. Ο Δήμος Βόλου δεν έχει πλήρη ενημέρωση για τους χώρους υποδοχής, τον τρόπο λειτουργίας και για άλλες σχετικές πληροφορίες. Κανένας δεν είναι αντίθετος στο βοηθήσουμε τους πάσχοντες συνανθρώπους μας αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε αρκετές λεπτομέρειες ώστε η όλη συνδρομή μας να καταστεί επιτυχής. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από ενδεχόμενες προχειρότητες η πόλη μας να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα σε βάρος, τόσο των προσφύγων, όσο και των συμπολιτών μας.
Καλούμε την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τους κυβερνητικούς βουλευτές της Μαγνησίας να συνεργαστούν με τον Δήμο Βόλου για την καλύτερη αντιμετώπιση της υποδοχής των προσφύγων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην πόλη μας και στις γύρω περιοχές.

Καθιστούμε σαφές ότι κάθε αυθαίρετη και ετσιθελική ενέργεια, ερήμην της βούλησης του Δήμου Βόλου και των πολιτών, θα μας βρει αντίθετους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ζητούμε να πρυτανεύσει η λογική και οι αποφάσεις που θα ληφθούν να είναι συναινετικές και να στοχεύουν τόσο στην εδώ ανθρώπινη και αξιοπρεπή παραμονή των προσφύγων, με τη διασφάλιση όλων των προβλεπόμενων όρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για την αδιατάρακτη λειτουργία της πόλης, χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις της ζωής των πολιτών.

Εμείς ως Δήμος Βόλου έχουμε και τη βούληση και τη δυνατότητα να το επιτύχουμε.

Δήμος Βόλου: Ψήφισμα για την υποδοχή των προσφύγων στον Βόλο