Εγκρίθηκαν κονδύλια για τη συντήρηση της εθνικής οδού

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.121.624,68 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όσον αφορά στο Νομό Μαγνησίας, εγκρίθηκε η δημοπράτησης των έργων: Συντήρηση της Εθνικής Οδού με αρ.6 Βόλου-Όρια Π.Ε. Μαγνησίας (ασφαλτικά -σήμανση-ασφάλεια), προϋπολογισμού 623.000ευρώ (με ΦΠΑ) και «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Μαγνησίας (σήμανση-ασφάλεια)», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Επίσης εγκρίθηκαν τα έργα «Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί Παλαιό Τρικέρι», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ (με ΦΠΑ), «Αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου», προϋπολογισμού 494.000ευρώ (με ΦΠΑ) καθώς και του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Σκοπέλου», Προϋπολογισμός: 192.723,88 ευρώ (με ΦΠΑ).

Εγκρίθηκαν κονδύλια για τη συντήρηση της εθνικής οδού

Θεσσαλία, Πρώτο Θέμα |