Πρόγραμμα διενέργειας δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου

«Πρόγραμμα διενέργειας δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις περιοχές Τ.Κ. Σέσκλου (Χρυσή Ακτή Παναγιάς), Δ.Κ. Διμηνίου και Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των παρακάτω περιοχών ότι κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με τα ποσοστά και βιολογικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων (αριθμό ακμαίων, την αναλογία φύλλου και ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ελιάς), τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα), καθώς και την φυσική κατάσταση του αναρτημένου ελαιοκάρπου.
Ειδικότερα, διενεργείται δολωματικός ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (εστιαζόμενος στους θύλακες του ελαιώνα που παρουσιάζουν πυκνή καρποφορία και στους οποίους οι καρποί έχουν αυξημένη σπαργή (ενυδατωμένοι)), σύμφωνα με το πρόγραμμα του αναδόχου εργολάβου ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι:
• στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας του Δήμου Βόλου, στην Τοπική Κοινότητα Σέσκλου θα ψεκαστεί από τις 14-16/9/2016 ο οικισμός Χρυσή Ακτή Παναγιάς
• στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας του Δήμου Βόλου, στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου, θα ψεκαστούν στις 14/9/2016 οι τοποθεσίες Διμήνι και Καλαμάκι, στις 15/9/2016 οι τοποθεσίες Κοτρώνια και Μπελεγρίνο, στις 16/9/2016 οι τοποθεσίες Παλιούρι και Βιομηχανική, στις 17/9/2016 οι τοποθεσίες Κόνια και Χατζηρίγες, στις 18/9/2016 οι τοποθεσίες Αη Μαμμά και Αλυκές, στις 19/9/2016 η τοποθεσία Χούνες και στις 20/9/2016 η τοποθεσία Κοινότητα Διμηνίου,
• στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας του Δήμου Βόλου, στην Τοπική Κοινότητα Άνω Λεχωνίων, θα ψεκαστούν στις 14/9/2016 η τοποθεσία Διχάλα, στις 15/9/2016 οι τοποθεσίες Ασβεσταριά και Πλατανίδια, στις 16/9/2016 η τοποθεσία Νεκροταφείο και στις 17/9/2016 η τοποθεσία Άγιος Παντελεήμονας,
Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των οκτώ (8) ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της αριθ. 2/ 2016 προκήρυξης της Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς.
Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοκρασίας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας και διακόπτεται ο ψεκασμός.
Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).
Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του έργου τους. Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

Ο Δ/ντής Εργασιών Δακοκτονίας
Δρ Νικόλαος Λιάνος
Γεωπόνος

Πρόγραμμα διενέργειας δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |