Πρόσκληση σε γενική συνέλευση του Σωματείου ”Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου”

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ

2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 – Τ.Κ. 38333  ΒΟΛΟΣ –τηλ. 24210 23264 -23274

FAX  24210 23270

 

Αριθμ.πρωτ…………        Βόλος ……………

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προσκαλούνται τα μέλη του Σωματείου «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ» να προσέλθουν στην έκτακτη  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ  09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  και ώρα 16:00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ  ΒΟΛΟΥ », οδός 2ας Νοεμβρίου αριθμός  10 ,στο Βόλο.

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι:

1) Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμ 6/4-3-2016 πράξης του Δ.Σ., που αφορά την υπόδειξη τριών μελών του, για την συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Ιδρύματος με την επωνυμία Ορφανοτροφείο Βόλου.

2) Λήψη απόφασης για ανάδειξη από τα μέλη του Σωματείου τριών μελών, για την υπόδειξη αυτών στη συμμετοχή τους στην συγκρότηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Βόλου.

Η παρούσα σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  είναι η πρώτη και για την απαρτία απαιτείται να είναι παρόντα το (1/2) τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων  μελών, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2016.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα συνέλθει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 του καταστατικού μετά δύο ώρες, δηλαδή στις 18:00μ.μ., την ίδια  μέρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η παρουσία σας  στην ανωτέρω εκδήλωση θεωρείται επιβεβλημένη.

Σας απευθύνουμε παράκληση όπως τακτοποιηθούν οφειλόμενες συνδρομές προηγουμένων ετών .Για το λόγο αυτό μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ . 24210 23264 για να ενημερωθείτε γύρω από το θέμα αυτό .

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση του Σωματείου ”Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου”

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |