Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων 2016

Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων 2016

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους αγελαδοτρόφους και τους αιγοπροβατοτρόφους ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το φορέα υλοποίησης του προγράμματος στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσης 210-8960100 το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 8:00 – 24:00 παράλληλα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκμετάλλευσή τους.

Το πρόγραμμα αφορά:

Αιγοπροβάτα ηλικίας άνω των 18 μηνών .

Βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών (γεννημένα στη Βουλγαρία, Ρουμανία ή σε τρίτες χώρες)

Βοοειδή ηλικίας άνω των 48 μηνών (γεννημένα στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ) .

Η συλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται σε χώρο προσβάσιμο από το εγκεκριμένο όχημα συλλογής του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, έξω από την εκμετάλλευση, κατά τρόπο που να μην έχουν πρόσβαση άλλα ζώα και αρπακτικά. Ζώα υπό σήψη δεν παραλαμβάνονται.

Το νεκρό βοοειδές, πρόβατο ή αίγα θα πρέπει να φέρει ενώτιο και να συνοδεύεται από το διαβατήριο (βοοειδές) ή το μητρώο εκμετάλλευσης (αίγα ή πρόβατο) για τη διαπίστωση της ηλικίας τους.

Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των προαναφερόμενων νεκρών ζώων γίνεται δωρεάν και δε συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Κτηνιατρικής της περιοχής τους.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

α.α

Απόστολος Πούλακας

Κτηνίατρος

Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων 2016

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |