Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής οινοποιήσιμων               ποικιλιών  σταφυλιών  έτους 2016

 ¨Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής οινοποιήσιμων

             ποικιλιών  σταφυλιών  έτους 2016¨.

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει και υπενθυμίζει  στους Αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών (άρθρο 8  του Καν.(ΕΚ) 436 / 09).

Η Δήλωση Συγκομιδής υποβάλλεται πλέον με ευθύνη του αμπελουργού μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ¨Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων¨ της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Τέλος με νεότερη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση                  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στο τηλέφωνο  2421352402.

 

Ο  Προϊστάμενος    Διεύθυνσης

Δρ.  Λιάνος  Νικόλαος

Γεωπόνος

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιών έτους 2016

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |