ΕΛΜΕ Μαγνησίας :Για τις δημιουργικές εργασίες και το Λύκειο

Για τις δημιουργικές εργασίες και το Λύκειο

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με την ανακοίνωση του στις 31/10/2016 είχε πάρει θέση για τις δημιουργικές εργασίες, όταν οι σχολικοί σύμβουλοι της περιοχής ζήτησαν την υλοποίηση των υποχρεωτικών εργασιών, χωρίς να έχει αποσταλεί σχετική εγκύκλιος (αυτή στάλθηκε στις 23/12/16).

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εργασίες των μαθητών είναι μια μορφή μάθησης που οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν και πρέπει να  αξιοποιούν, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών, της διδακτέας ύλης, του ωρολογίου προγράμματος, της παιδαγωγικής ευθύνης και ελευθερίας τους. Ως εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν διαφωνούμε με τις εναλλακτικές μορφές μάθησης, αλλά επιμένουμε στην ύπαρξη των προϋποθέσεων ώστε να αναπτυχθεί η κριτική και δημιουργική ικανότητα των μαθητών και η διεύρυνση των γνώσεων.

Η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής εργασίας και  η παιδαγωγική συνεργασία των διδασκόντων διαφόρων αντικειμένων δεν επιτυγχάνεται με ένα διήμερο «φιέστας» όπως φαίνεται από τις οδηγίες της εγκυκλίου. Ο αιφνιδιασμός, η προχειρότητα, η αποσπασματικότητα με την οποία φαίνεται ότι σχεδιάστηκε η εφαρμογή τους από το Υπουργείο (γραφειοκρατική διαδικασία, ασάφειες, πλαίσιο αξιολόγησης κλπ) στη μέση της σχολικής χρονιάς, προκαλεί εύλογα ερωτήματα και αντιδράσεις. Είναι γνωστά τα προβλήματα που αφορούν την παντελή έλλειψη επιμόρφωσης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, την κινητικότητα των εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, το χαοτικό περιβάλλον που θα εργάζονται οι μαθητές είτε ατομικά είτε ομαδικά, την έλλειψη βιβλιοθηκών, τον ελλιπή εξοπλισμό εργαστηρίων. Όλα αυτά δεν θα λειτουργήσουν προς όφελος των μαθητών και δεν θα προάγουν τη δημιουργικότητα και αυτενέργεια τους. Υπάρχει ο κίνδυνος να καταντήσουν οι «δημιουργικές εργασίες» μια υπόθεση υποχρεωτικής ρουτίνας και να χρησιμοποιηθούν ως «καλές πρακτικές» σχολείων σε ενδεχόμενη εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Εκτιμούμε ότι οι εργασίες πρέπει να είναι δυνατότητα επιλογής από εκπαιδευτικούς μια μαθητές, οργανικά ενταγμένες στο μάθημα στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών κατάργησης της στείρας απομνημόνευσης, εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και εξέτασης.

Συντασσόμαστε με τη θέση της ΟΛΜΕ  και καλούμε το Υπουργείο να ανακαλέσει την εγκύκλιο και να αρχίσει διάλογο με την ΟΛΜΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η ΟΛΜΕ παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη σε όσους συναδέλφους δεν υλοποιήσουν τις δημιουργικές εργασίες.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να εκδώσουν ψηφίσματα, με βάση το κείμενο – απόφαση της ΟΛΜΕ και να  κατατεθούν στην ΕΛΜΕ. Επίσης καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συζητήσουν τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση δημιουργικών εργασιών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για τις επερχόμενες αλλαγές στο Λύκειο. Στις 17/3 θα υπάρξει θεματική, περιφερειακή σύσκεψη – ημερίδα της ΟΛΜΕ, στη Λάρισα, με θέμα το Λύκειο και τη πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία θα συμμετέχουν και ένας ή δύο συνάδελφοι από κάθε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το ανωτέρω θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

ΕΛΜΕ Μαγνησίας :Για τις δημιουργικές εργασίες και το Λύκειο

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |