ΔΕΥΑΜΒ: Κατάλληλο το νερό στην περιοχή Φυτόκο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με το από 22.02.2017 δελτίο τύπου ενημερώσαμε το κοινό ότι «Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης της περιοχής Φυτόκου, τα οποία λήφθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 10/2 έως και 20/02 και μετά τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προβήκαμε και κοινοποιήθηκαν στην Δ/νση Υγείας στις 22.02.2017, οι τιμές των Νιτρικών βρέθηκαν κάτω της παραμετρικής τιμής των 50mg/l και συγκεκριμένα κυμαίνονται μεταξύ 19mg/l και 25mg/l.» Είναι λοιπόν πολύ κάτω από το ανώτατο όριο που θέτει η νομοθεσία και πολύ κάτω από ότι απαιτεί η διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

Μετά τα παραπάνω επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας και για την ορθότητα της ενημέρωσης, ανακοινώνουμε για μια ακόμη φορά στο κοινό ότι: το νερό του δικτύου στην περιοχή Φυτόκο, πληροί τις προϋποθέσεις για ανθρώπινη κατανάλωση και ειδικότερα για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής (πλύσιμο λαχανικών, φρούτων κλπ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

ΔΕΥΑΜΒ: Κατάλληλο το νερό στην περιοχή Φυτόκο

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |