Στα 15,8εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου

Στα 15,8εκ. ευρώ ανέρχεται το ύψος του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βόλου, το οποίο έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας. Ειδικότερα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2015, είναι συνολικού ύψους 15.819.100,41 με προϋπολογισμό δαπανών για το 2015 10.025.094,49ευρώ. Τα έργα διακρίνονται σε “Συνεχιζόμενα” και “Νέα”, ανά υπηρεσία.

Ειδικότερα από τη Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου, περιλαμβάνονται 41 νέα έργα – επενδύσεις, συνολικού ύψους 5.594.000ευρώ με προϋπολογισμό δαπανών για το 2015 3.745.400ευρώ. Μεταξύ αυτών των έργων είναι, διαμόρφωση πλατειών, κατασκευή δικτύων μονοπατιών, γενικές συντηρήσεις εγκαταστάσεων, εργασίες συντήρησης σχολείων, συντηρήσεις δρόμων και δημοτικού φωτισμού, κατεδάφιση κτιρίου πρώην Υγειονομικού και διαμόρφωση χώρου, Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ), Αξιοποίηση ακινήτων νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου κ.α.

Στα Συνεχιζόμενα Έργα της Υπηρεσίας, περιλαμβάνονται, η Βελτίωση – επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων, οι συντηρήσεις Δημοτικών Εγκαταστάσεων, η Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου – Νέας Ιωνίας έτους 2014, Συντήρηση δρόμων και σχολείων, η ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου, προϋπολογισμού 836.806ευρώ. Τέλος στα συνεχιζόμενα έρα προς αποπληρωμή από τις Τ.Υ. του Δήμου, περιλαμβάνονται οι μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, η Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής, συντηρήσεις οδών στις Δ.Ε. κ.α.

Από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας περιλαμβάνονται έξι νέα έργα προϋπολογισμού 195.000 ευρώ και ειδικότερα, η Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεος-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2015,η Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών Δήμου Βόλου έτους 2015, Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων, Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης και κατακόρυφης σήμανσης, Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και Προμήθεια μεταφορικών οχημάτων (μεταχειρισμένο). Στα Συνεχιζόμενα Έργα περιλαμβάνονται η Αναβάθμιση Πληροφοριακών συστημάτων Δήμου Βόλου (Hardware) και το Λογισμικό και εφαρμογές ροών εργασίας /Backoffice.

Από τη Διεύθυνση Κοιμητηρίου, περιλαμβάνονται πέντε νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 111.000 ευρώ και ειδικότερα, Εργασίες βελτίωσης των κοιμητηρίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητας, Εργασίες βελτίωσης νεκροταφείου Ταξιαρχών ΦΑΣΗ Β και Προμήθεια Μηχανημάτων (μεταχειρισμένου σαρώθρου,μεταχειρισμένου φορτωτή 1cx, μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ανατρεπόμενου ωφ.φορτίου 500 kg, μεταχειρισμένου μικρού dumper). Στα συνεχιζόμενα έργα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Αποπεράτωση οστεοφυλακίου νέου κοιμητηρίου (Κούκος), η επέκταση του νέου Κοιμητηρίου κ.α.

Από τη Διεύθυνση υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, περιλαμβάνονται μόνο συνεχιζόμενα έργα.

Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας κι Ανακύκλωσης προτείνονται τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 80.000 ευρώ και ειδικότερα, η Προμήθεια 200 πλαστικών κάδων απορριμάτων των 1100 lt, η Προμήθεια 20 καροτσάκια καθαρισμού οδών και η Περίφραξη οικοπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χωματερών. Τέλος από τη Διεύθυνση Πρασίνου, προτείνεται ένα έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, αυτό του καθαρισμού περιαστικών δασών.

Sia

Στα 15,8εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου