Στα 93,7εκ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2015, θέμα το οποίο θα έρθει προς έγκριση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα το απόγευμα.

Όσον αφορά στα έσοδα, προϋπολογίζονται τα τακτικά να ανέλθουν στα 47,8εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,2 εκ. είναι έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 30,9εκ. ευρώ έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, 2,9εκ. ευρώ, έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα, 1,43εκ. ευρώ από φόρους κι εισφορές κ.α.

Τα έκτακτα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στα 8,25εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,5 αναμένεται να προέλθουν από επιχορηγήσεις για επενδύσεις, και τα υπόλοιπα από προσαυξήσεις, πρόστιμα, έσοδα από εκποίηση ακίνητης και κινητής περιουσίας κι από λοιπά έκτακτα. Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών υπολογίζεται να ανέλθουν στα 2,68εκ. ευρώ, οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ αναμένεται να ανέλθουν στα 21,19εκ. ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων υπολογίζονται στα 9,1εκ. ευρώ ενώ το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στα 4,7εκ. ευρώ.

Όσον αφορά στα έξοδα, στα 18εκ. ευρώ αναμένεται να ανέλθουν οι πληρωμές του προσωπικού, στα έξι εκ. ευρώ οι παροχές τρίτων, στα 2,4εκ. ευρώ οι αμοιβές αιρετών και τρίτων και στα 18εκ. ευρώ οι πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους. Οι επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν στα 11,5εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,08 υπολογίζονται να διατεθούν σε έργα. Οι πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και προβλέψεις αναμένεται να ανέλθουν στα 33,01εκ. ευρώ και το αποθεματικό υπολογίζεται στις 71.922 ευρώ.

Sia

Στα 93,7 εκ. ευρώ, ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου