Με απόφαση του Δημάρχου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης

Αποσαφηνίστηκε με έγγραφο του Υπουργείου, το «μπάχαλο» που είχε δημιουργηθεί για το ποιος είναι υπεύθυνος να δώσει έγκριση για την εκτέλεση έργων, που προβλέπονται στην κυκλοφοριακή μελέτη που έχει εκπονηθεί για το Βόλο.

Ειδικότερα με έγγραφό της, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Λωρίδες αποκλειστικής χρήσης για λεωφορεία στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος και συναφείς ρυθμίσεις” αποσαφηνίζει ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι λωρίδες αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, με βάση κυκλοφοριακές μελέτες που περιλαμβάνουν και όλες τις ρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του μέτρου.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, προτείνεται:

• Η βορινή (δεξιά ως προς την κίνηση) λωρίδα της οδού Δημητριάδος, στο τμήμα αυτής από Φιλελλήνων έως Μπόρελ, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κίνηση λεωφορείων, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και ταξί, από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 07.30 έως 21.30.

• Η νότια (δεξιά ως προς την κίνηση) λωρίδα της οδού Ιάσονος, στο τμήμα αυτής από Μπόρελ έως Φιλελλήνων, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κίνηση λεωφορείων, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και ταξί, από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 07.30 έως 21.30.

• Να υλοποιηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση.

• Οι λωρίδες αυτές δύναται να επισημανθούν με ιδιαίτερο χρωματισμό.

• Για τον σαφή διαχωρισμό των συγκεκριμένων λωρίδων κυκλοφορίας από τις υπόλοιπες, δύναται να τοποθετηθούν ειδικά «μάτια γάτας».

• Να απαγορευθεί πλήρως η στάση και η στάθμευση οχημάτων, στο τμήμα της οδού Δημητριάδος, από Φιλελλήνων έως Ελ. Βενιζέλου (πινακίδες Ρ40) και να απομακρυνθούν οι πλαστικοί επαναφερόμενοι οριοδείκτες διαχωρισμού ρευμάτων κυκλοφορίας που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

• Να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση οχημάτων, στο βορινό (δεξιά ως προς την κίνηση) τμήμα της οδού Δημητριάδος, από Ελ. Βενιζέλου έως Μπόρελ.

• Για τις ανάγκες προσωρινής στάσης οχημάτων επί της οδού Δημητριάδος, να δημιουργηθούν έξι εσοχές στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Δημητριάδος, (μεταξύ Μαυροκορδάτου – Ογλ, Ογλ – Κουμουνδούρου, Κουμουνδούρου – Γκλαβάνη, Αγ. Νικολάου – Σπυρίδη, Τοπάλη – Εργ. Κέντρου, Κ. Καρτάλη – Αντωνοπούλου), μέγιστου μήκους 10 μ., με τοποθέτηση πινακίδας Ρ39. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται εναπομένον πλάτος πεζοδρομίου > 1.50μ.

• Να απαγορευθεί πλήρως η στάση και η στάθμευση οχημάτων, στο τμήμα της οδού Ιάσονος, από Μπόρελ έως Φιλελλήνων (πινακίδες Ρ40) και να απομακρυνθούν οι πλαστικοί επαναφερόμενοι οριοδείκτες διαχωρισμού ρευμάτων κυκλοφορίας που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

• Για τις ανάγκες προσωρινής στάσης οχημάτων επί της οδού Ιάσονος, να δημιουργηθούν έξι εσοχές στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ιάσονος, (μεταξύ Σόλωνος – Κοραή, Ελ. Βενιζέλου – Αντωνοπούλου, Κ. Καρτάλη – Εργ. Κέντρου, Τοπάλη – Αρτεμισίου, Αγ. Νικολάου – Γκλαβάνη, Κουμουνδούρου – Ογλ), μέγιστου μήκους 10 μ., με τοποθέτηση πινακίδας Ρ39. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται εναπομένον πλάτος πεζοδρομίου > 1.50μ.

• Για ανάγκες φορτοεκφόρτωσης και προσωρινής στάσης οχημάτων που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά, να χωροθετούνται ειδικές θέσεις, σε κρίσιμα σημεία, κατόπιν μελέτης και εισήγησης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

• Η στάση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος αλλά και σε μία ευρύτερη περιοχή άμεσης επιρροής, που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων – Γαλλίας – Κοραή – Ιάσονος, να επιτρέπεται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου απαγορεύεται η στάθμευση, από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 21:00 – 09:00, και επιπλέον το Σάββατο μετά τις 15.00.

• Η φορτοεκφόρτωση να πραγματοποιείται αποκλειστικά από οχήματα μέγιστου βάρους 3,5 τόνων.

• Η στάθμευση των οχημάτων παρά το νότιο κράσπεδο της οδού Δημητριάδος, στο τμήμα αυτής από Ελ. Βενιζέλου έως Σόλωνος, να πραγματοποιείται υπό γωνία 45ο, ώστε να εξυπηρετούνται συνολικά περισσότερα οχήματα.

• Να μεταφερθεί η πιάτσα ταξί που βρίσκεται στην οδό Δημητριάδος, μεταξύ Μακεδονομάχων και Π. Μελά, σε νέα θέση επί της οδού Π. Μελά, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος.

• Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για συστηματική και ουσιαστική αστυνόμευση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Στην Κυκλοφοριακή Μελέτη συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα σχέδια εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, στα οποία αποτυπώνεται η προβλεπόμενη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς και οι αναλυτικές μετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της πρότασης.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προτάσεις:

• Υποστηρίζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

• Δεν επηρεάζουν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.

• Διευκολύνουν τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

Με απόφαση του Δημάρχου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης