Παράταση στις προθεσμίες ανανέωσης αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Παράταση μέχρι 31 Μαΐου 2017

 

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας γνωρίζει στα μέλη του ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, των οποίων οι άδειες έληξαν στις 31-12-2016, θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση αυτών προσκομίζοντας στο Επιμελητήριο τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση στην παραπάνω προθεσμία.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421094700 (επιλογή 1, Τμήμα Μητρώου), κα Ελένη Χατζηγεωργίου

Παράταση στις προθεσμίες ανανέωσης αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |