Τ.Ε. Μαγνησίας ΚΚΕ: Να καλυφθούν άμεσα και συνολικά οι ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των αστέγων

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Θέμα: Να καλυφθούν άμεσα και συνολικά οι ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των αστέγων.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α’ 236/19.12.2016), το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως ορίζεται στην Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), παρατείνεται έως τις 31.12.2017.

Ωστόσο, ενώ στην Υπουργική Απόφαση του 2014 προβλέπονται υποχρεωτικά ενέργειες που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται µε την στέγαση και µε την κοινωνική φροντίδα των ωφελούμενων, μεταξύ των οποίων η εξεύρεση κατάλληλης στέγης, η κάλυψη ενοικίου, οικοσκευής, βασικών αναγκών σίτισης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, στη νέα Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος δεν προβλέπονται σχετικές δαπάνες για την κάλυψη βασικών αναγκών σίτισης και κυρίως δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας (για λογαριασμούς για ηλεκτρική ενέργεια, νερό, θέρμανση, κοινόχρηστα κ.ά.).

Η παραπάνω ρύθμιση έχει φέρει σε δύσκολη θέση και τους 25 ωφελούμενους του προγράμματος στο Βόλο που διαμένουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια, που δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Είναι βέβαιο, ότι σε αντίστοιχη θέση βρίσκονται και οι δικαιούχοι του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:

  • Τι θα κάνει, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των δικαιούχων του προγράμματος;
  • Τι μέτρα θα λάβει ώστε να καλυφθούν άμεσα με σχετική χρηματοδότηση συνολικά οι ανάγκες κοινωνικής φροντίδας όλων των αστέγων και η κάλυψη των εξόδων υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας;

 

 Οι βουλευτές
Κώστας Στεργίου

 

Σάκης Βαρδαλής

 

Χρήστος Κατσώτης

 

 

Τ.Ε. Μαγνησίας ΚΚΕ: Να καλυφθούν άμεσα και συνολικά οι ανάγκες κοινωνικής φροντίδας των αστέγων

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |