Εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

Τα προνοιακά επιδόματα για τους μήνες Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε το ποσό των 116.780.077 ευρώ στους Δήμους αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους αυτών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2014. Στο Δήμο Βόλου αντιστοιχεί επιχορήγηση ύψους 2.023.844 ευρώ, ποσό το οποίο θα κατανεμηθεί στους 2.652 δικαιούχους σύμφωνα με εγκυκλίους του Υφυπουργού Υγείας

Sia

Εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου