Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης του Π.Τ.Δ.Ε στα Δύο Χωριά του Ανατολικού Πηλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης του Π.Τ.Δ.Ε στα Δύο Χωριά του Ανατολικού Πηλίου

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρεί ότι οι δραστηριότητές του δεν μπορεί να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο εντός του Ιδρύματος. Αντίθετα, επιδιώκει συνέργειες με την κοινωνία, τόσο στην πόλη του Βόλου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Από την άποψη αυτή η τελευταία Συνέλευση του Τμήματος ενημερώθηκε για επιθυμία που εκφράστηκε από γονείς μαθητών χωριών του Ανατ. Πηλίου για υποστηρικτικές δράσεις από την πλευρά του Τμήματος και ομόφωνα δέχτηκε να ανταποκριθεί.

Την Κυριακή 9 Απριλίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο της Τσαγκαράδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Πολίτης, η Αν. Καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος Μαρία Παπαρούση, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων από την Τσαγκαράδα και το Ανήλιο. Συγκεκριμένα, από την Τσαγκαράδα, εκπροσωπήθηκαν η Κοινότητα, ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου, η Ομάδα Γυναικών, ο Τουριστικός-Αναπτυξιακός Σύλλογος, ενώ από το Ανήλιο, ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Στη σύσκεψη εκφράστηκε από πλευράς των εκπροσώπων των τοπικών φορέων η επιθυμία το Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, να υποστηρίξουν τα παιδιά των χωριών με δημιουργικές δράσεις, ενώ από την πλευρά των εκπροσώπων του ΠΤΔΕ κατατέθηκε ξεκάθαρα η θετική διάθεση το ΠΤΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλία έτσι ώστε, με την συνδρομή φοιτητών και φοιτητριών, να υλοποιηθούν μια σειρά από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας των δύο χωριών.

Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ πρόκειται να έρθει σε επικοινωνία με την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας για την διευθέτηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, έτσι ώστε μέσα στον μήνα Μάιο, και με την υποστήριξη της διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και με την συνεργασία συναδέλφων από τα άλλα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα, να αρχίσουν να υλοποιούνται, με μια περιοδικότητα 1 ή 2 φορές τον μήνα, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα δύο χωριά του Ανατολικού Πηλίου.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης του Π.Τ.Δ.Ε στα Δύο Χωριά του Ανατολικού Πηλίου

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |