Χρ.Μπουκώρος :Διευκρινίσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες  και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας

Διευκρινίσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες

και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας

 

Ζητά με ερώτησή του ο βουλευτής Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας κ.Χρήστος Μπουκώρος

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τις ενέργειες της Κυβέρνησης για τις δράσεις e-skills/ψηφιακές δεξιότητες, κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ.Χρήστος Μπουκώρος, μαζί με την βουλευτή Π.Ε Β΄ Αθηνών κα. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.

       Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής: «Στο πλαίσιο της Νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη (Skills Agenda for Europe), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Δεκεμβρίου 2016 τη νέα Πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» (Digital Skills and Jobs Coalition) με σκοπό να βοηθήσει τους Ευρωπαίους στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στην καθημερινή τους ζωή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση ψηφιακής προόδου της Ευρώπης (EDPR) για το 2017, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση μεταξύ 28 κρατών μελών όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, με επιδόσεις αρκετά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2016, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο σε τακτική βάση (66 %) ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 79 %). Ο αριθμός των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων αυξάνεται, φτάνει στα 46 % το 2016, ενώ η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού (1,2 %). Η έκθεση επισημάνει ότι «η Ελλάδα χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις της σε ψηφιακές δεξιότητες ενώ το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο περιορίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.» και προτείνει την «υλοποίηση πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των χρόνιων αναντιστοιχιών που παρατηρούνται μεταξύ των δεξιοτήτων τις οποίες έχει ανάγκη η βιομηχανία των ΤΠΕ και των δεξιοτήτων που προσφέρει η επίσημη εκπαίδευση, καθώς και από την ανάληψη ηγετικού ρόλου και την συνεργασία μεταξύ ποικίλων ενδιαφερομένων, και την παροχή βασικών πόρων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους «Συνασπισμούς για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας», απουσιάζει η χώρα μας, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 17 εθνικοί συνασπισμοί ψηφιακών δεξιοτήτων σε άλλα κράτη μέλη. Υπενθυμίζουμε, ότι στο πλαίσιο του «Μεγάλου Συνασπισμού (Grand Coalition) για την ψηφιακή απασχόληση» στον οποίον βασίζεται εν μέρη η νέα Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εγκαινιάσει έναν από τους πρώτους Εθνικούς Συνασπισμούς για την Ψηφιακή Οικονομία υπογράφοντας το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΣΕΠΕ τον Μάιο 2014.

Επειδή οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν πλέον καταστεί απαραίτητες για τους επαγγελματίες, που εργάζονται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για τους νέους και τους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.

Επειδή η «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021» στοχεύει μέχρι το 2021 ο πληθυσμός που χαρακτηρίζεται από Ψηφιακό Αναλφαβητισμό να έχει περιοριστεί κάτω από  5%.

Επειδή κάθε Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει έναν εκπρόσωπό του ως  Ψηφιακό Πρωταθλητή, προκειμένου να προωθήσει τις ωφέλειες της ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Οι Ψηφιακοί Πρωταθλητές είναι οι πρεσβευτές της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη και ορίζονται από το κάθε Κράτος-Μέλος  με σκοπό να βοηθήσει κάθε Ευρωπαίο πολίτη να εξοικειωθεί με την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 1. Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο έχει συμβάλλει η παρούσα ελληνική κυβέρνηση στην Πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας»  στην εκστρατεία «e-Skills for Jobs» (ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις εργασίας) και στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»; 2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο χάραξης εκπαιδευτικής στρατηγικής σε σχέση με τις δεξιότητες που πρέπει να παρουσιάζει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα 2017 στο πλαίσιο της «Νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη»; Έχει συμβάλλει η Ελλάδα με εθνικούς εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη της κοινής έννοιας για τις στρατηγικές ψηφιακών δεξιοτήτων (shared “concept” for digital skills strategies) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη και ποια τα αποτελέσματα; 3. Έχετε εικόνα του θεσμού του ψηφιακού πρωταθλητή; Ο Έλληνας    Ψηφιακός Πρωταθλητής έχει μέχρι στιγμής συμμετάσχει σε κάποια από τις επίσημες συναντήσεις της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού (2 Δεκεμβρίου 2016, 29 Σεπτεμβρίου 2016, 20-22 Δεκεμβρίου 2015, 17-18 Ιουνίου 2015);

 

Χρ.Μπουκώρος :Διευκρινίσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας

Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |