Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την επιτάχυνση των ΤΟΠΣΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη για την επιτάχυνση της πορείας των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΤΟΠΣΑ, αρμοδιότητας διαχείρισης από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από σχετική εκχώρηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ).

Συνολικά στη Θεσσαλία έχουν ενταχθεί 31 ΤΟΠΣΑ συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ, με ωφελούμενους 2.500 ανέργους. Τα ΤΟΠΣΑ εμφανίζουν καθυστέρηση στην υλοποίησή τους από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που τα υλοποιούν. Ορισμένα προγράμματα εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος έγκαιρης ολοκλήρωσης τους..

Κατά την σύσκεψη ο κ. Κ. Αγοραστός ζήτησε από τους φορείς την επιτάχυνση των διαδικασιών στην υλοποίηση των προγραμμάτων, έτσι ώστε να έρθουν γρηγορότερα τα αποτελέσματα στην κοινωνία: «Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια γραφειοκρατικά ή μη και να ωφεληθούν συνάνθρωποί μας βρίσκοντας απασχόληση σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα τα προγράμματα αυτά, καθώς μετά τις εκλογές ο ΟΑΕΔ πρόκειται να προχωρήσει σε προσλήψεις περίπου 10.000 ανέργων σε προγράμματα μερικής απασχόλησης».

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη η υλοποίηση των ΤΟΠΣΑ αντιμετώπισε καθυστερήσεις, καθώς για πρώτη φορά λειτούργησε η εταιρικότητα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα σχήματα που συστήθηκαν, ενώ ο μεγάλος αριθμός εταίρων εμπεριείχε δυσκολίες στην εφαρμογή. Επίσης ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση ήταν η «εξεύρεση» ωφελούμενων ανέργων, καθόσον σε πολλές περιπτώσεις, αρχικά επιλεχθέντες επέλεξαν τελικά να ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα αντί του ΤΟΠΣΑ (π.χ. voucher). Έως το τέλος του Ιανουαρίου ζητήθηκε να υποβάλλουν όλα τα ΤΟΠΣΑ αίτημα τροποποίησης της σύμβασης υλοποίησής τους, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διαχειριστική Αρχή και εφόσον είναι αιτιολογημένο και εφικτό, να εγκριθεί παράταση έως τις 30/6/2015 για το φυσικό αντικείμενο. Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση Δ.Σ. της κάθε Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ, για το χρόνο και προϋποθέσεις τροποποίησης σύμβασης που θα αιτηθεί. Στόχος σε κάθε περίπτωση παραμένει η προϋπόθεση στην απασχόληση 2.500 ανέργων στη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Συντονιστές Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και οι ορισθέντες Διαχειριστές των ΤΟΠΣΑ, καθώς και όλοι οι Εταίροι των Συμπράξεων.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την επιτάχυνση των ΤΟΠΣΑ 

Θεσσαλία, Πρώτο Θέμα |