Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου Κέντρου Υγείας Σκιάθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου κτιρίου, που θα στεγάσει το Κέντρο Υγείας της Σκιάθου προϋπολογισμού 2.506.000,00 ευρώ, που υλοποιείται με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και κύριος του έργου η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο έργο βρέθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος Σποράδων (με χρέη αντιπεριφερειάρχη) κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, με υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες εκσκαφής του σκάμματος θεμελίωσης.

Το έργο που κατασκευάζεται αποτελείται από δύο κτίρια σε σχήμα Γ. Το ένα κτίριο είναι ισόγειο (κτίριο Β) και το άλλο (κτίριο Α), αποτελείται από ένα τμήμα ισόγειο και ένα τμήμα διώροφο με υπόγειο . Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Κέντρο Υγείας έχει εμβαδόν 3.795,27 τ.μ. Η συνολική κάλυψη του έργου είναι 771,50 τ.μ. και η συνολική δόμηση 963,03 τ.μ.

Το κτίριο Β έχει κάλυψη 193,60 τ.μ. και αποτελείται από Μαιευτικό, Οδοντιατρικό, Παιδιατρικό, Αναμονή Παιδιατρικού, Ιατρείο 1ο, Αναμονή Παιδιατρικού και W.C.

Το κτίριο Α έχει κάλυψη 539,40 τ.μ., δόμηση 769,43 και αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και Α΄ όροφο. Το Υπόγειο έχει εμβαδόν 385,03 τ.μ. και αποτελείται από τους εξής χώρους: Χώρο Η/Ζ, Υδροστάσιο, Λεβητοστάσιο, Ανελκυστήρα, Τεχνικό Χώρο, Αποθήκες, Χώρο Καθαρών και Ακαθάρτων. Το Ισόγειο έχει εμβαδόν 508,28 τ.μ. και αποτελείται από το Ακτινολογικό, την Αίθουσα Μικροεπεμβάσεων, τα Ακάθαρτα, την Αποστείρωση, την Αναμονή Α΄ Βοηθειών, το Φαρμακείο, την Αίθουσα Εργασίας αδερφής, την Γραμματεία, W.C., το Μικροβιολογικό, 6 Ιατρεία και την Αίθουσα αναμονής. Ο Α΄ όροφος έχει εμβαδόν 261,15 τ.μ. και αποτελείται από τους εξής χώρους : Δωμάτιο Εφημερεύοντος, Αποθήκη, Οικονομική Διαχείριση, Νοσηλεία 1, Νοσηλεία 2, Γραφείο Διευθυντή, Γραμματεία, Διοικητική Υπηρεσία και W.C. Το ποσό της υπογραφείσας σύμβασης είναι 1.439.400,92 ευρώ.

Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου Κέντρου Υγείας Σκιάθου

Θεσσαλία, Πρώτο Θέμα |