Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

                 Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

 

Ορισμός ημερομηνίας ορκωμοσιών των αποφοίτων της  Σχολής Επιστημών Υγείας, ακ. έτους 2016-2017- Ιούλιος 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων Υγείας καθώς και οι τελετές απονομής πτυχίων στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στη Βιόπολη, Μεζούρλο Λάρισας.

 

            Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

 

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:15

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμήματος Ιατρικής : 09:30

 

 • Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • -Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής.

 

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 10:30

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας: 10:45

 

 

 • Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Κτηνιατρικής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμήματος Ιατρικής :11:15

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 11:30

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 11:45

 • Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
 • Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών :
 • «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»,

 • «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»,
 • «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»,
 • «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»,
 • «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»,
 • «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,
 • «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ»

 

 

 • Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 • «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
 • «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»,
 • «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:30

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 12:35

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:45

 1. Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση

Μαμούρη.

 1. Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.
 2. Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.
 3. Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

 

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ 13:15

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Προϊστάμενο Γραμματείας

Σχολής Επιστημών Υγείας

Ιωάννης Ζ. Τσούρη

 

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τμήμα/Υπηρεσία E-mail Τηλέφωνο Χώρος
Τσούρης Ιωάννης Γραμματέας-Κοσμητείας Σχολή Επιστημών Υγείας itsouris -at- med.uth.gr 5747 Γραφείο, Βιόπολις

 

Τελετή Απονομής Πτυχίων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Θεσσαλία, Μαγνησία, Πρώτο Θέμα |