Την  Τετάρτη 15/11 η Γ.Σ. της Νίκης Β.

 

Ανακοινώθηκε και επίσημα η διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ερασιτεχνικής Νίκης Βόλου. Αναλυτικά:

«Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ “Η ΝΙΚΗ”  με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 3/11/2017

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη, που θα γίνει την Τετάρτη 15/11/2017 στην αίθουσα  του Μεταξουργείου και ώρα ενάρξεως τις 17:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται το 1/2 πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Γ.Σ.Β “Η ΝΙΚΗ” μέχρι 31/10/2017.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μια ώρα αργότερο στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης τις 18:00.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τη συνδρομή τους».

 

Την  Τετάρτη 15/11 η Γ.Σ. της Νίκης Β.